Item Infomation


Title: 170 năm tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và mô hình kinh tế - xã hội của nước Nga đương đại
Authors: Novikov, D.G.
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Chinh trị quốc gia Hồ Chí Minh
Series/Report no.: Lý luận chính trị, số 3 - 2018;
Description: Tr. 31-34
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/19519
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:01 Tạp chí Lý luận chính trị
ABSTRACTS VIEWS

19

VIEWS & DOWNLOAD

16

Files in This Item:
Thumbnail
  • 06 D.G.Novikov.pdf
      Restricted Access
    • Size : 577,5 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.