Item Infomation


Title: 5 năm đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở thành phố Cần Thơ - Kết quả và gợi mở một số giải pháp
Authors: Huỳnh, Hải Đăng
Trương, Kiều Linh
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện Chính trị khu vực IV
Series/Report no.: Thông tin khoa học chính trị;Số 1 (22)
Description: Tr.77-81
URI: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/19182
ISSN: 2354-1474
Appears in Collections:08 Thông tin Khoa học chính trị
ABSTRACTS VIEWS

18

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 08210217.pdf
      Restricted Access
    • Size : 188,18 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.