Item Infomation


Title: Lao động ở nông thôn nước ta hiện nay và những giải pháp chủ yếu nhằm sử dụng hợp lý nguồn lao động đó
Authors: Nguyễn, Ngọc Long Hướng dẫn
Nguyễn, Xuân Khoát
Issue Date: 1996
Series/Report no.: Phòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Abstract: Chuyên ngành: Kinh tế chính trị xã hội chủ nghĩa . Mã số: 5.02.0, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Description: 153 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/772
Appears in Collections:Luận án tiến sĩ HVTT
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA00000655_1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 514,29 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.