Item Infomation


Title: Làng nghề cúc bồ trong cảnh quan văn hóa xứ đông
Authors: Phan, Đại Doãn Hướng dẫn
Phạm, Văn Hiệp
Issue Date: 2004
Series/Report no.: Phòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Abstract: Chuyên ngành:Dân tộc học . Mã số:5 03 10 , Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Description: 196 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/70
Appears in Collections:Luận án tiến sĩ HVTT
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA00001319_1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 998,29 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.