Item Infomation


Title: 45 năm thực hiện chức năng đào tạo, nghiên cứu khoa học của Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học
Issue Date: 2009
Publisher: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Series/Report no.: Phòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Abstract: Kỷ yếu hội thảo khoa học năm 2009
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2855
Appears in Collections:Đề tài nghiên cứu khoa học-HVTT
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • DT00001899_1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 613,16 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.