Item Infomation


Title: Quản lý công mới và việc ứng dụng vào nền hành chính Việt Nam
Authors: Đoàn, Văn Dũng
Issue Date: 2010
Publisher: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Series/Report no.: Phòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Abstract: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2010. Mã số B.10-34
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2752
Appears in Collections:Đề tài nghiên cứu khoa học-HVTT
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • DT00001710_1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 183,29 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.