Item Infomation


Title: Nâng cao năng lực nghiên cứu và giảng dạy của đội ngũ cán bộ nữ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Thị Ngân
Issue Date: 2006
Publisher: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Series/Report no.: Phòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Abstract: Đề tài khoa học Giám đốc giao nhiệm vụ năm 2005-2006
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2556
Appears in Collections:Đề tài nghiên cứu khoa học-HVTT
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • DT00001407_1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 160,47 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.