Item Infomation


Title: Xây dựng đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tài chính, tài sản, đầu tư và xây dựng cơ bản của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Chí Hướng
Issue Date: 2007
Publisher: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Series/Report no.: Phòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Abstract: Đề tài Giám đốc giao nhiệm vụ năm 2006
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2540
Appears in Collections:Đề tài nghiên cứu khoa học-HVTT
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • DT00001383_1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 286,6 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.