Item Infomation


Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chi bộ Đảng với việc xây dựng đảng vững mạnh trong sạch
Authors: Nguyễn, Thị Bích Hạnh
Issue Date: 2008
Publisher: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Series/Report no.: Phòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Abstract: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2369
Appears in Collections:Đề tài nghiên cứu khoa học-HVTT
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • DT00001053_1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 223,48 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.