Item Infomation


Title: Tổng kết phương thức đào tạo cán bộ lãnh đạo chính trị chủ chốt (hệ cử nhân chính trị) của Trung tâm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh từ năm 1993 đến nay
Authors: Nguyễn, Hữu Cát
Issue Date: 2003
Publisher: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Series/Report no.: Phòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Abstract: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Mã số
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2078
Appears in Collections:Đề tài nghiên cứu khoa học-HVTT
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • DT00000573_1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,01 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.