Logo

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/18351
Nhan đề: Quan hệ Nga - Mỹ những năm đầu thế kỷ XXI
Tác giả: Hà, Mỹ Hương
Từ khoá: Ngoại giao;Quan hệ quốc tế;Nga;Mỹ;Đầu thế kỷ XXI
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: [Knxb]
Trích dẫn: Phòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Chuyên ngành: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2008 (Báo cáo tổng hợp)
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/18351
Bộ sưu tập: Đề tài nghiên cứu khoa học-HVTT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT00001697_1.pdf418.16 kBAdobe PDFbook.png
 Bạn cần đăng nhập để đọc online


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.