Logo

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/18350
Nhan đề: Ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế ở nước ta trong giai đoạn hiện nay
Tác giả: Mai, Hoài Anh
Từ khoá: Ngoại giao;Đối ngoại;Kinh tế;Phát triển kinh tế;Việt Nam
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: [Knxb]
Trích dẫn: Phòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Chuyên ngành: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2008
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/18350
Bộ sưu tập: Đề tài nghiên cứu khoa học-HVTT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT00001695_1.pdf402.57 kBAdobe PDFbook.png
 Bạn cần đăng nhập để đọc online


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.