Logo

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/18349
Nhan đề: Quan hệ giữa Đảng cộng sản Việt Nam và Đảng cộng sản Pháp từ 1945 đến 1954
Tác giả: Dương, Thị Huệ
Từ khoá: Đảng cộng sản Việt Nam;Đảng cộng sản Pháp;Từ 1945 đến 1954;Ngoại giao;Quan hệ Việt - Pháp
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: [Knxb]
Trích dẫn: Phòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Chuyên ngành: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2009
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/18349
Bộ sưu tập: Đề tài nghiên cứu khoa học-HVTT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT00001663_1.pdf698.55 kBAdobe PDFbook.png
 Bạn cần đăng nhập để đọc online


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.