Logo

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/18348
Nhan đề: Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác khai thác tư liệu phục vụ nghiên cứu, giảng dạy lịch sử Đảng
Tác giả: Nguyễn, Danh Lợi
Từ khoá: Công nghệ thông tin;Khai thác tư liệu;Giảng dạy;Nghiên cứu;Lịch sử Đảng
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: [Knxb]
Trích dẫn: Phòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Chuyên ngành: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2008 (Báo cáo kết quả)
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/18348
Bộ sưu tập: Đề tài nghiên cứu khoa học-HVTT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT00001644_1.pdf606.34 kBAdobe PDFbook.png
 Bạn cần đăng nhập để đọc online


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.