Logo

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/18347
Nhan đề: Những biến đổi về giá trị văn hóa truyền thống ở các làng ven đô thuộc địa bàn Hà Nội trong thời kỳ đổi mới
Tác giả: Ngô, Văn Giá
Từ khoá: GIá trị;Văn hóa truyền thống;Hà Nội;Biến đổi;Thời kỳ đổi mới
Năm xuất bản: 2006
Nhà xuất bản: [Knxb]
Trích dẫn: Phòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Chuyên ngành: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2005 - 2006 (Báo cáo tổng quan)
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/18347
Bộ sưu tập: Đề tài nghiên cứu khoa học-HVTT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT00001583_1.pdf418.12 kBAdobe PDFbook.png
 Bạn cần đăng nhập để đọc online


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.