Logo

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://dlib.vienthongtinkhoahoc.org.vn/handle/123456789/18344
Nhan đề: Những yếu tố cản trở quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Hà nôi hiện nay
Tác giả: Trần, Thị Minh Ngọc
Từ khoá: Yếu tố cản trở;Cổ phần hóa;Doanh nghiệp nhà nước;Hà nội;Kinh tế
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: [Knxb]
Trích dẫn: Phòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Chuyên ngành: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2007. Mã số: B.07-43 (Kỷ yếu)
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/18344
Bộ sưu tập: Đề tài nghiên cứu khoa học-HVTT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT00001314_1.pdf852.61 kBAdobe PDFbook.png
 Bạn cần đăng nhập để đọc online


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.