Logo

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/18238
Nhan đề: Tín ngưỡng dân gian trong đời sống tinh thần của người dân vùng đồng bằng sông Hồng hiện nay
Tác giả: Hoàng, Thị Lan
Từ khoá: Tín ngưỡng dân gian
Đời sống tinh thần
Người dân
Vùng đồng bằng sông Hồng
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: [Knxb]
NƠI LƯU BẢN IN TÀI LIỆUPhòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Chuyên ngành: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2015. Mã số: B15-09 (Báo cáo tóm tắt)
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/18238
Bộ sưu tập: Đề tài nghiên cứu khoa học-HVTT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT00002910_1.pdf241.74 kBAdobe PDFbook.png
 Bạn cần đăng nhập để đọc online


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.