Logo

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/18230
Nhan đề: Nghiên cứu, khảo sát những đóng góp của hoạt động nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn vào việc hoạch định chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở các tỉnh miền núi phía Bắc
Tác giả: Trần, Thị Thu Hiền
Từ khoá: Nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn
Phát triển kinh tế xã hội
Các tỉnh miền núi phía Bắc
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: [Knxb]
NƠI LƯU BẢN IN TÀI LIỆUPhòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Chuyên ngành: Đề tài khoa học giám đốc giao nhiệm vụ năm 2015 . Mã số:
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/18230
Bộ sưu tập: Đề tài nghiên cứu khoa học-HVTT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT00002901_1.pdf263.74 kBAdobe PDFbook.png
 Bạn cần đăng nhập để đọc online


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.