Logo

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/18215
Nhan đề: Phòng, chống tham nhũng trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp trung ương thông qua công tác kiểm tra của Đảng Cộng sản Việt Nam
Tác giả: Lê , Minh Thông - Hướng dẫn
Trần, Văn Tĩnh
Từ khoá: Tham nhũng
Cơ quan hành chính nhà nước
Cấp trung ương
Công tác kiểm tra
Đảng Cộng sản Việt Nam
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: [Knxb]
NƠI LƯU BẢN IN TÀI LIỆUPhòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử Nhà nước và pháp luật. Mã số: 9 38 01 06. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Mô tả: 175 tr.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/18215
Bộ sưu tập: Luận án tiến sĩ HVTT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LA00001808_1.pdf279.08 kBAdobe PDFbook.png
 Bạn cần đăng nhập để đọc online


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.