Logo

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/18214
Nhan đề: Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lãnh đạo thực hiện đại đoàn kết dân tộc từ năm 1996 đến năm 2015
Tác giả: Nguyễn , Trọng Phúc - Hướng dẫn
Hoàng, Thị Trang
Phạm, Văn Hồ - Hướng dẫn
Từ khoá: Đảng bộ
Tuyên Quang
Đại đoàn kết
Dân tộc
Đảng Cộng sản Việt Nam
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: [Knxb]
NƠI LƯU BẢN IN TÀI LIỆUPhòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Mã số: 9 22 90 15. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Mô tả: 184 tr.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/18214
Bộ sưu tập: Luận án tiến sĩ HVTT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LA00001807_1.pdf287.95 kBAdobe PDFbook.png
 Bạn cần đăng nhập để đọc online


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.