Logo

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/18213
Nhan đề: Đầu tư trực tiếp nước ngoài với phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Chăm Pa Sắc, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Tác giả: Nguyễn , Văn Hậu - Hướng dẫn
Somsack Sengsackda
Từ khoá: Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Kinh tế
Xã hội
Chăm Pa Sắc
Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: [Knxb]
NƠI LƯU BẢN IN TÀI LIỆUPhòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Chuyên ngành: Kinh tế chính trị. Mã số: 9 31 01 02. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Mô tả: 177 tr.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/18213
Bộ sưu tập: Luận án tiến sĩ HVTT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LA00001806_1.pdf288.59 kBAdobe PDFbook.png
 Bạn cần đăng nhập để đọc online


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.