Logo

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/18212
Nhan đề: Nhân lực để phát triển ngành công nghiệp nội dung số của Việt Nam
Tác giả: An , Như Hải - Hướng dẫn
Nguyễn, Thị Cúc
Từ khoá: Nhân lực
Ngành công nghiệp
Nội dung số
Việt Nam
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: [Knxb]
NƠI LƯU BẢN IN TÀI LIỆUPhòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Chuyên ngành: Kinh tế chính trị. Mã số: 9 31 01 02. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Mô tả: 169 tr.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/18212
Bộ sưu tập: Luận án tiến sĩ HVTT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LA00001805_1.pdf599.75 kBAdobe PDFbook.png
 Bạn cần đăng nhập để đọc online


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.