Logo

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/18211
Nhan đề: Xây dựng xã hội học tập ở Hải Phòng hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Tác giả: Vũ , Văn Thuấn - Hướng dẫn
Trương, Thị Như
Lê, Thị Thu Hồng - Hướng dẫn
Từ khoá: Xã hội học tập
Hải Phòng
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Tư tưởng
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: [Knxb]
NƠI LƯU BẢN IN TÀI LIỆUPhòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học. Mã số: 9 31 02 04. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Mô tả: 173 tr.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/18211
Bộ sưu tập: Luận án tiến sĩ HVTT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LA00001804_1.pdf298.62 kBAdobe PDFbook.png
 Bạn cần đăng nhập để đọc online


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.