Logo

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/18210
Nhan đề: Thực hiện pháp luật về lao động đối với người chấp hành án phạt tù ở Việt Nam
Tác giả: Trần , Ngọc Đường - Hướng dẫn
Nguyễn, Công Long
Từ khoá: Pháp luật
Lao động
Án phạt tù
Việt Nam
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: [Knxb]
NƠI LƯU BẢN IN TÀI LIỆUPhòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử Nhà nước và pháp luật. Mã số: 9 38 01 06. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Mô tả: 180 tr.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/18210
Bộ sưu tập: Luận án tiến sĩ HVTT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LA00001803_1.pdf308.57 kBAdobe PDFbook.png
 Bạn cần đăng nhập để đọc online


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.