Logo

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/18208
Nhan đề: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với việc hoạch định chính sách tôn giáo ở nước ta hiện nay
Tác giả: Đỗ , Quang Hưng - Hướng dẫn
Nguyễn, Văn Thanh
Phan, Xuân Sơn - Hướng dẫn
Từ khoá: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Chính sách
Tôn giáo
Việt Nam
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: [Knxb]
NƠI LƯU BẢN IN TÀI LIỆUPhòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Chuyên ngành: Chính trị học. Mã số: 9 31 02 01. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Mô tả: 165 tr.
Định danh: http://hdl.handle.net/123456789/18208
Bộ sưu tập: Luận án tiến sĩ HVTT

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LA00001801_1.pdf360.08 kBAdobe PDFbook.png
 Bạn cần đăng nhập để đọc online


Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.