Item Infomation


Title: Tác động của sự phân hóa giàu nghèo đến tính tích cực chính trị và lối sống của cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ cơ sở thành phố Hà Nội
Authors: Nguyễn, Chí Dũng
Issue Date: 2001
Publisher: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Series/Report no.: Phòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Abstract: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1817
Appears in Collections:Đề tài nghiên cứu khoa học-HVTT
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • DT00000366_1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,09 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.