Item Infomation


Title: Lao động nhập cư trong phát triển các khu công nghiệp ở tỉnh Thanh Hóa
Authors: Trương , Nam Trung - Hướng dẫn
Trịnh, Văn Quy
Issue Date: 2020
Publisher: [Knxb]
Citation: Phòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Abstract: Chuyên ngành: Kinh tế chính trị. Mã số: 83 10 10 2. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Description: 101 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/17998
Appears in Collections:Luận văn thạc sĩ HVTT
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • LV00009261_1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 685,66 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.