Item Infomation


Title: Xây dựng bộ đề luyện thi nghe hiểu tiếng anh cấp độ B1 theo khung châu Âu dành cho học viên cao học tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2013 )
Authors: Ngô, Thị Minh Hằng
Trần, Thúy Phương - Thư ký
Issue Date: 2013
Publisher: [Knxb]
Citation: Phòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
Abstract: Đề tài nghiên cứu cấp cơ sở
Description: 44 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/17962
Appears in Collections:Đề tài nghiên cứu khoa học-HVTT
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • DT00003402_1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 472,22 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.