Item Infomation


Title: Vận dụng lý luận hàng hóa sức lao động của C.Mác vào phát triển thị trường lao động ở nước ta
Authors: Mai, Văn Bảo hướng dẫn
Nguyễn, Văn Dũng
Issue Date: 2006
Series/Report no.: Phòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Abstract: Luận văn thạc sĩ kinh tế.Chuyên ngành Kinh tế chính trị. Mã số 60.31.01. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Description: 113 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/16883
Appears in Collections:Luận văn thạc sĩ HVTT
ABSTRACTS VIEWS

49

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • LV00001726_1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 314,93 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.