Item Infomation


Title: Sáng kiến " Vành đai và con đường" của Trung Quốc và tác động đến khu vực Đông Nam Á
Authors: Phan, Văn Rân Hướng dẫn
Nguyễn, Thu Hà
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Phòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Abstract: Chuyên ngành Quan hệ quốc tế. Mã số 60 31 02 06. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Description: 111tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/16211
Appears in Collections:Luận văn thạc sĩ HVTT
ABSTRACTS VIEWS

81

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • LV00007996_1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 284,67 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.