Item Infomation


Title: Xây dưng đội ngũ cán bộ chủ chốt thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long hiện nay
Authors: Ngô, Huy Đức Hướng dẫn
Trần, Thị Mỹ Linh
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Phòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Abstract: Chuyên ngành Chính trị học. Mã số 60 31 02 01
Description: 92 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/15773
Appears in Collections:Luận văn thạc sĩ HVTT
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • LV00007584_1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 213,86 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.