Item Infomation


Title: Xây dưng đội ngũ trưởng phó các ban ngành đoàn thể cấp tỉnh của Luông Pha Bang CHDCND Lào trong giai đoạn hiện nay
Authors: Đỗ, Ngọc Ninh Hướng dẫn
Xẻng Phết Đa Phông Tho
Issue Date: 2003
Series/Report no.: Phòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Abstract: Chuyên ngành Xây dựng Đảng. Mã số 60.31.23. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Description: 97tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/13733
Appears in Collections:Luận văn thạc sĩ HVTT
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • LV00001183_1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 957,41 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.