Item Infomation


Title: Làng nghề truyền thống ở tỉnh Nam Định trong hội nhập quốc tế
Authors: Ngô, Tuấn Nghĩa Hướng dẫn
Vũ, Ngọc Hoàng
Issue Date: 2016
Series/Report no.: Phòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Abstract: Chuyên ngành: Kinh tế chính trị . Mã số: 62 31 01 02 , Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Description: 160tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/127
Appears in Collections:Luận án tiến sĩ HVTT
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA00001398_1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 281,05 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.