Item Infomation


Title: Rèn luyện phong cách tư duy của cán bộ chủ chốt cấp cơ sở theo phong cách tư duy Hồ Chí Minh
Authors: Phạm, Văn Bính Hướng dẫn
Trần, Văn Diện
Issue Date: 2011
Series/Report no.: Phòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Abstract: Chuyên ngành Hồ Chí Minh Học. Mã số 60 31 27. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Description: 114 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/11829
Appears in Collections:Luận văn thạc sĩ HVTT
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • LV00003843_1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 531,38 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.