Item Infomation


Title: Làng nghề truyền thống ở tỉnh Nam Định trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
Authors: Nguyễn, Minh Quang Hướng dẫn
Vũ, Ngọc Hoàng
Issue Date: 2011
Series/Report no.: Phòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Abstract: Chuyên ngành Kinh tế chính trị. Mã số 60 31 01. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Description: 112 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/11662
Appears in Collections:Luận văn thạc sĩ HVTT
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • LV00003681_1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 404,65 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.