Item Infomation


Title: Lao động giúp việc ở Hà Nội hiện nay loại hình và xu hướng biến đổi
Authors: Nguyễn, Hữu Minh Hướng dẫn
Lại, Thị Thu Hà
Issue Date: 2009
Series/Report no.: Phòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Abstract: Chuyên ngành . Mã số . Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Description: 140tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/11547
Appears in Collections:Luận văn thạc sĩ HVTT
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • LV00003568_1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 884,66 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.