Item Infomation


Title: Xây dựng các khu đô thị mới ở Hà Nội hiện nay thực trạng và giải pháp
Authors: Chu, Văn Cấp hướng dẫn
Nguyễn, Mạnh Cường
Issue Date: 2006
Series/Report no.: Phòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Abstract: Luận văn thạc sĩ kinh tế.Chuyên ngành Kinh tế chính trị. Mã số 60.31.01. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Description: 69 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/11475
Appears in Collections:Luận văn thạc sĩ HVTT
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • LV00003497_1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 299,25 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.