Item Infomation


Title: Làng nghề truyền thống phục vụ du lịch ở tỉnh Thừa Thiên Huế
Authors: Nguyễn, Thị Như Hà Hướng dẫn
Nguyễn, Lê Thu Hiền
Issue Date: 2009
Series/Report no.: Phòng đọc Luận văn - luận án, Thư viện Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Abstract: Chuyên ngành Kinh tế chính trị. Mã số 60 31 01. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Description: 109 tr.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/10488
Appears in Collections:Luận văn thạc sĩ HVTT
ABSTRACTS VIEWS

0

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • LV00002377_1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 304,91 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.